Szerződési feltételek

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


I. Távszerződés

Megrendelésének beküldésével vagy elküldésével a Königin-Trade Kft. vásárlója lesz. A megrendelés átvételével illetve e-mailes vagy telefonos visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Königin-Trade Kft (5900 Orosháza, Szentesi út. 31. Tel:30/609-6666; e-mail: info@konigin-trade.com) mint Szállító, valamint Ön, mint Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: A Szolgáltató köteles postai futárszolgálat útján, a kiválasztott termékeket, az ott megadott módon, az ott megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. Vevő köteles az általa feladott vagy beküldött Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, valamint utánvétel választása esetén a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazhatja - készpénzben a kézbesítő/futár részére kifizetni. A vevőnek jogában áll, a megrendelést követően, de még a kiszállítás kért napja előtti nap délelőtt 10 óráig a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 06-30/609-6666 telefonszámon. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Békés Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

II. Vételár

A termékek mellett feltüntetett ár a termék vételára. Amennyiben feltüntetésre került szállítási díj, az mindig tartalmazza a csomagolási költséget is. A vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és a termék kézhezvétele közötti időszakban.

III. Fizetési feltételek

A kiválasztott termék vételárának kifizetése jelenleg a Vevő döntése alapján 2 (kettő) különböző módon történhet. ˇ 1. Termék átvételekor a futárnak (utánvétel). ˇ 2. Előreutalással a megadott bankszámlánkra, így a futár csak a terméket viszi ki.

IV. Szállítási információk

A termék kizárólag Magyarország közigazgatási határain belüli valós címre kerülhet kiszállításra. Külföldi megrendeléseket is módunkban áll fogadni egyéni megegyezés szerint. Kérjük, hogy áru átvételekor, ellenőrizze a gépek működését, állapotát. A szállítás során felmerült esetleges károkat az átvételt követően a szállítóval is le kell igazoltatni, a szállítólevélre fel kell vezetni.

V. Vásárlástól való elállás joga, szavatosság

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vevő elállása esetén a Königin-Trade Kft. a termék ellenértékét haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül visszatéríti. A Königin-Trade Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat. A Szállító jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Általánosan 2 év teljes körű garanciát vállalunk az általunk forgalmazott gépekre.

VI. Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy vásárlási adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el.

Königin-Trade Kft. - Az oldalt készítette: KEERIWEB.hu

© 2016 - 2018 Minden jog fenntartva.