SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.


Üdvözöljük a Königin – Trade Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.konigin-trade.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az ÁSZF -ben foglaltakat.

1. A szolgáltató

Cégnév: Königin – Trade Kft.
Székhely és postázási cím: H-5900 Orosháza, Kisszik utca 2.
Tel: +36 68 410-666

E-mail: info@konigin-trade.com
Web: www.konigin-trade.com

Cégvezető: Varga János

Adószám: 24262303-2-04
Cégjegyzékszám: 04-09-012295
Bank neve (HUF): Gádoros és vidéke Takarékszövetkezet
Bank címe (HUF): H-5900 Orosháza Thököly u. 15.
Számlaszám (HUF): HU62 53300036-18554164-00000000 HUF
Bank neve (EUR): Gádoros és vidéke Takarékszövetkezet
Bank címe (EUR): H-5900 Orosháza Thököly u. 15.
IBAN szám (EUR): HU13 53300036-00000543-00000000 EUR
SWIFT Kód (EUR): TAKBHUHB

Webhosting szolgáltató: MAXER Hosting Kft. www.maxer.hu

2. Felhasználási feltételek
2.1 Felelősség
Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség. Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására. Gondolunk itt pl. gépelési hiba vagy bármely más elírás hibásan felvitt adatok.

Az ebből fakadóan leadott téves rendelés esetén a termék árát és a postaköltséget visszatérítjük. Ezt meghaladó többletkövetelést nem áll módunkban elfogadni!
Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF -ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a  www.konigin-trade.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának ki listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon folytatott tevékenység
A www.konigin-trade.com webshopban saját gyártású mézpergető gépek berendezések és méhészeti eszközök valamint méhészeti termékek kerülnek forgalmazásra értékesítésre. A termékinformációk közzététele a forgalmazó által közzétett adatok alapján történik. Szolgáltató az adatok hitelességéért felelősséget nem vállal.

4. A honlapon történő vásárlás
4.1 Regisztráció
A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Honlapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező. Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső felületén megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
4.1.1 A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt
• Email cím
• Jelszó
További adatokat csak a vásárlás folyamán kell megadni, ami elkerülhetetlen a postázáshoz az adásvétel létrejöttéhez.
4.1.2 A „Számlázási adatok” menüpont alatt
• Név
• Számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
• Email címe,telefonszám

A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia. A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.
Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@konigin-trade.com e-mail címre küldött üzenettel.
Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről (maximum 15 munkanap). Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A regisztráció során téves vagy hibásan megadott adatokért felelősséget nem vállalunk. Bármely ezen okból adódó reklamációt, kártérítési igényt nem tudunk elfogadni pl.( téves címre való postázás).
A regisztráció folyamán megadott adatokat bizalmasan kezeljük, 3. félnek nem adjuk ki .

4.2 Megrendelés

Megrendelést a Honlapon keresztül, elektronikus üzenetben (e-mail) és telefonon lehet leadni.

A Honlap tartalmának megtekintéséhez, valamint a Holnapon történő megrendeléshez, regisztráció nem kötelező, így a Felhasználó regisztráció nélkül is, bármikor megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.
„Kosárba rak” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A kosár tartalmát (a megrendelni kívánt termék tételszámát, és annak árát) Felhasználó a Honlap tetején, a “Kosár” ikon mellett megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” ikonra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.
A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző felület alján a megrendelése végösszegét. Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.
Szolgáltató rendszere – automatikusan, a Szolgáltató szerverén, 5 munkanapig – eltárolja a kosár tartalmát, ha Felhasználó kilép a Honlapról vagy a vásárlási folyamatot megszakítja. Felhasználó következő látogatáskor, miután e-mail címének és jelszavának megadásával belépett a Honlap felületére, folytathatja megrendelését. Ha nem szeretné eltárolni a kosár tartalmát, Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár törlése” gombra kattintva. A kosár eltárolására csak regisztrált felhasználóknak van lehetősége. A megrendelések módosítása, a „Szerkeszt” gombra kattintást követően végezhető el.
A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással véglegesítheti megrendelését.
A megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
• amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Bejelentkezés” részben az email és a jelszó mezőbe belépési adatait megadva, vagy
• a vásárlást vendégként folytatja, bejelöli “Vásárlás vendégként” lehetőséget, s megrendelését regisztráció nélkül folytatja
A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.
Amennyiben a Felhasználó a megrendeléshez nem kíván a Honlapon regisztrálni, úgy a megrendelés teljesítéséhez szükséges jelen ÁSZF 4.1.2 pontjában meghatározott adatokat kell megadnia. A felület alján található „Tovább” gombra kattintással a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja, ahol folytathatja a megrendelési folyamatot.
A Honlapon regisztrál Felhasználóknak ezen adatokat nem szükséges a vásárlás során még egyszer megadnia, a Honlap a Felhasználót ebben az esetben automatikusan a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja.
Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között.
Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja.
Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
Felhasználónak lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az ellenőrző felület erre kialakított részén.
Fontos, hogy a vásárlás folytatásához a Felhasználó ismeri és elfogadja a hatályos ÁSZF –et .
Az oldal alján található „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.
A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Személyes adatok” feliratra kattintva. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést bármikor ki is nyomtathatja.

4.3 Adatbeviteli hibák javítása
Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím)

4.4 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló email útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló email tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
E visszaigazoló email Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.
Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.
Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló email -ben szereplő adatok tekintetében, azt azonnal  jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.5 Fizetés

Előre utalással: a Honlapon megrendelt termék(ek) végösszegét a Felhasználó előre utalással teljesíti ezek után kerül feladásra és a DPD futárszolgálattal kerül kiszállításra.
Fizetés utánvétellel:
 amennyiben a Honlapon megrendelt termék(ek) a DPD futárszolgálattal kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben.

4.6 Számla
A számlát a Felhasználó a termék átvételekor kapja meg a csomagban veszi át. A Szolgáltató papír alapú számlát bocsájt ki amelyen minden költség látható.

4.7 Szállítás
A Szolgáltató az alábbi átvételi kiszállítási lehetőségeket biztosítja felhasználó számára:
Futárszolgálattal
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a DPD futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre. Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen.

Utánvétes fizetési mód esetében

0,01 kg – 3,00 kg 1.800,-Ft
3,01 kg – 5,00 kg 2.000,-Ft
5,01 kg- 10,00 kg 2.200,-Ft
10,01 kg – 20,00 kg 2.400,-Ft
20,01 kg – 25,00 kg 2.800,-Ft
25,01 kg – 30,00 kg 3.200,-Ft
30,01 kg – 40,00 kg 4.700,-Ft
40,01 kg – 50,00 kg 6.300,-Ft

 Utalásos és kártyás fizetési mód esetében

Előre utalás esetén az utánvételes árból lejön 200,-Ft kedvezmény!

Az üvegáruk és törékeny termékek esetében a Törékeny felár a csomag feladási díját 50%-kal megnöveli!

Az árukészlet- és az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Az átvételt megtagadta címszó alatt lévő csomagokért a Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik. Ennek összege a szállítási költség és a visszapostázási költség ötszöröse!

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi (sértetlensége) átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt (sérülés) nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal, garanciális kötelezettsége erre nem terjed ki!

4.9. Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának határideje 1-3 munkanap a raktáron lévő termékek esetén. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 1-2 hét. Amennyiben valamilyen oknál fogva a szállítás határideje tolódik, a Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználót. A csomagküldő szolgáltató által okozott esetleges késésekért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

5. Elállási jog
5.1 Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatónak (elektronikus úton küldött levél útján vagy írásban a termék visszaküldése során a 1. pontban feltűntetett elérhetőségre. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Telefonon leadott elállás esetén erre nincs lehetőség.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 3 munkanapon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállási felmondási nyilatkozat 

A visszatérítés során a Szolgáltató csak magyar bankszámlára utal forintban. Más visszatérítési módra nincs lehetőség!

A visszatérítés során hibásan megadott adatokért felelősséget nem vállalunk (pl. hibás számlaszám). Ezen adatokat csak email-ban vagy írásban tudjuk fogadni. Telefonon erre nincs lehetőség.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Visszaküldés  esetén így postázza a terméket !

Kérjük, a terméket csomagként, házhoz szállítva adja fel címünkre. Utánvétellel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni!
Az termék esetleges hiányosságait és sérüléseit minden esetben megvizsgáljuk.
A visszavásárlással kapcsolatban felmerülő csomagolási- és szállítási költségek a vevőt terhelik. A visszaküldött, számlán szereplő  érték visszafizetését előzetes egyeztetés után, csak banki úton intézzük legkésőbb 14 napon belül. Amennyiben több termék volt egyszerre megrendelve, az elállási jogot részben (pl. csak egy termkre) is lehet alkalmazni.Ebben az esetben csak a termék ára kerül visszatérítésre a postaköltség nem.
Téged ezen felül semmilyen egyéb költség nem terhel!

A visszaküldött csomagnak tartalmaznia kell a terméket és a termékről szóló számlát esetlegesen a kitöltött papír alapú elállási jogot!

5.2 Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
b) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
c) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
d) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
e) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

6. Szavatosság
6.1 Kellékszavatosság
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

6.2 Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az ‎5.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése
Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:
Név: Königin – Trade Kft.
Cím: 5900 Orosháza, Kisszik utca 2.
E-mail: info@konigin-trade.com
Telefonszám:  +36-20/956-6433

6.3 Jótállás
A nem rendeltetésszerű használat esetén és a természetes elhasználódás miatt keletkezett hibákért felelősséget nem vállalunk. Weboldalunkon részletesen leírjuk a különböző termékek használatával, rendeltetésszerű kezelésével összefüggő instrukciókat az Információ, tudástár menü pont alatt.
Amennyiben ezektől eltérően használja,ápolja a tőlünk vásárolt terméket ,nem áll módunkban jótállási igényét elfogadni!

Garancia a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletben a Magyar Köztársaság területén, a PTK 685. § e pontjában) meghatározott fogyasztói szerződés keretében történő kötelezettség alapján.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállási kapcsolatban az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletben felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet Mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év,melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzemben helyezését a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi , az üzemben helyezés napja.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül,ha bizonyítja, hogy a hiba a teljesíts után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt,illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre ,egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok a 6.1 és a 6.2 pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7. Jogérvényesítési lehetőségek
7.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Panaszát csak írásban van módunkban elfogadni.
Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:
Cégnév: Königin – Trade Kft.
Levelezési cím: 5900 Orosháza, Kisszik utca 2.
Telefonszám: +36 68 410-666
E-mail: info@konigin-trade.com

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
Szóbeli panaszt nem tudunk elfogadni(telefon,skyp)hangrögzítésre nincs lehetőségünk.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.
Figyelem! A 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.
Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/

7.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:
– Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
– Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -(1)-474-7921
Fax: +36-(1)-474-7921
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677

– Bírósági eljárás kezdeményezése

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

9.Tulajdonjog fenntartása
A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Technikai korlátok
A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. ÁSZF, árak módosítása
A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. A honlapon feltüntetett árak végső  árak, amelyek az  ÁFÁ -t nem tartalmazzák mivel alanyi jogon ÁFA mentesek vagyunk.